Tussen de engelen
Tussen de engelen Technische gegevens:
tekeningen:
uitgever:
jaar uitgave:
bladzijden:
soort:
prijs:
AVI niveau:
ISBN:
diverse tekenaars
NZV, Hilversum
2001
80
12 kerstverhalen voor kleuters
13,50
voorlezen
90 6986 242 5

Waar gaat het boek over?
Twaalf nieuwe kerstverhalen, speciaal geschreven
voor kleuters. Met natuurlijk het echte Kerstverhaal
van de herders en het Kind in de Kribbe.
De verhalen spelen zich af in de dagelijkse
leefomgeving van het kind; thuis, op school of
buiten in de sneeuw.
Het zijn verhalen die iets laten zien van de
grote betekenis en de vreugde van Kerst.
Bij elk verhaal is een paginagrote illustratie.

Mijn verhaal heet 'De zingende herder'
Mattijs oefent voor het kerstspel op school.
Maar er is een probleem, Mattijs stottert.
De kinderen uit de andere groep lachen hem uit.
Hij wordt zo boos, dat hij een meisje
van de schommel duwt.
Juf Ellen praat er met de kinderen over.
Je mag nooit iemand uitlachen, omdat hij anders is.

Lees je een stukje mee in het boek?
'Ik dddoe niet mee. Het gggaat toch nooit goed!'
De deur van de kamer slaat met een klap dicht. De lichtjes in de kerstboom wiebelen even. Mattijs ploft op de bank neer. Hij schopt met zijn schoenen tegen de tafel.
'Ik ggga nooit meer naar school! Stomme Mirjam. Stomme Ester.
Sto...sto...sto...stommme...'

'Dag Mattijs,' klinkt een stem.
'Wil je wat drinken? Je moet zo naar logopedie.'
Mama zit aan de grote tafel in de achterkamer. Ze schrijft kerstkaarten.
'Ik ggga niet naar logopedie. Nnnooit meer.'
Mama trekt verbaasd haar wenkbrauwen omhoog.
'Niet naar school en niet naar logopedie. Wat is er gebeurd?'
Mattijs kijkt naar buiten. Hij haalt zijn schouders op.
'Niets,' bromt hij. Opeens rolt er een traan over zijn wangen.
Mama staat op en loopt naar de bank.
'Niets is niets,' zegt ze zacht. Ze slaat een arm om Mattijs heen.
'Vertel eens...'

terug naar de wegwijzer