Een mand vol dennenappels
mand vol dennenappels Technische gegevens:
tekeningen:
uitgever:jaar uitgave:
bladzijden:
soort:
prijs:
AVI niveau:
ISBN:
Anjo Mutsaers, e.a.
NZV, Amersfoort
alleen te bestellen nr. 5556
tel. 033 - 460 1940
of via de vertegenwoordigers NZV
1997
48
vrije kerstverhalen
12,95
divers
90 6986 201 8

Waar gaat het boek over?
Een mand vol dennenappels is een boek met kerstverhalen.
In dit boek staan 10 verhalen voor kinderen tussen 4 - 12 jaar.
Een van die verhaal heet
'Jorim, de zoon van de herbergier.'
Bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar.
In dit verhaal beleef je het kerstverhaal
op een heel verrassende manier mee.
Door de ogen van Jorim.
Zijn vader is de herbergier bij wie Jozef en Maria om onderdak aankloppen.

Lees je een stukje mee in het boek?
Jorim zit langs de kant van de weg.
Hij leunt tegen een muurtje en kauwt op een tarwehalm.
Jorim staart in de verte.
Zo ver als hij kijken kan,
staan er velden vol wuivend graan.
Achter hem ligt Betlehem met de herberg van zijn vader.
Het is weken druk in Betlehem.
Elke dag kloppen er mensen op de deur.
'Heeft u een slaapplaats?' vragen ze.
Zijn vader vindt het prima.
Die is blij dat de keizer in Rome
opdracht heeft gegeven aan alle mensen,
om naar de plaats te gaan waar hun familie vandaan komt.
Hij heeft nog nooit zo veel verdiend.

'Jorim, je moet onmiddellijk naar huis komen. Vader zoekt je.'
Achin staat met een triomfantelijk gezicht voor zijn broer Jorim.
Jorim kijkt zijn broertje onderzoekend aan.
'En jij dan?' vraagt hij. 'Ik heb mijn werk gedaan,' antwoordt Achin. 'Alle dieren hebben water. Jij moet de beesten nu verder verzorgen. Ik zou maar opschieten. Er zijn net weer nieuwe gasten aangekomen met een heleboel kamelen.'terug naar de wegwijzer