daniel in de leeuwenkuil
daniel in de leeuwenkuil Technische gegevens:
tekeningen:
uitgever:


jaar uitgave:
bladzijden:
hoofdstukken:
prijs:
AVI niveau:
ISBN:
Tony Morris
NZV, Amersfoort
tel. 033 - 460 1940
alleen te bestellen
bestelnummer 3712
1996
21
jammer, uitverkocht
5
90 6986 176 3

Waar gaat het boek over?
Dit boek hoort bij een serie van 4 boeken,
nl. LEES ZELF BIJBELVERHALEN.
In deze serie worden bijbelverhalen naverteld
voor beginnende lezers, op niveau 4 (= blauw).
De zinnen zijn kort, de woorden niet moeilijk.
Met mooie, grote tekeningen.
Op de laatste bladzijde van elk boek
worden personen en dingen
door een tekening nog een keer duidelijk gemaakt.
Deze boeken zijn heel geschikt om ze in groep 3 en 4
door de kinderen zelf te laten lezen.

In dit deel wordt het verhaal van Daniel verteld.
Zoals de droom van de koning,
de brandende oven en het verhaal over de leeuwenkuil.

Lees je een stukje mee in het boek?
De koning kan niets meer voor Daniel doen.
Daniel moet in de kuil bij de leeuwen.
Dat zegt de wet.
De koning hoopt dat God Daniel redt.
Daniel wordt in de kuil gegooid.
De koning gaat terug naar zijn paleis.
Maar hij kan niet slapen.
Hij denkt alleen aan Daniel.

Als het licht wordt, staat de koning op.
Hij loopt vlug naar de leeuwenkuil.
Zou Daniel er nog zijn?
'Daniel, leef je nog?' roept hij.
'Heeft God je kunnen helpen?'
Dan klinkt er een stem uit de kuil.
Het is de stem van Daniel.
'Ja koning, ik ben er nog.
God heeft een engel gestuurd.
De leeuwen hebben mij niets gedaan.'
Wat is de koning blij.
Zijn vriend Daniel is veilig!terug naar de wegwijzer